מאמרים > מאמרים מקצועיים > פסיכודיאגנוסטיקה
מאמרים מקצועיים
מאמרים כלליים
רורשאך - פירושים ונורמות
מאת: עמי ברונסקי

הנורמות  בסיכום זה מבוססות על המדגמים הראשונים של אקסנר. יש להשוותן למידע נורמטיבי מעודכן שהופיע בשנת 2007 בכתב העת JPA ומציג שינויים בחלק מהנורמות ('הנורמות החדשות')

R - מספר התגובות. הטווח הוא בין 17-27. מיעוט תגובות עשוי לבטא דיכאון, אי שיתוף פעולה או צמצום כהגנה מפני הצפה. מתחת ל14- תגובות, המבחן אינו תקף. כמות מוגברת של תגובות עשויה להיות אינדיקציה לטרחנות, סגנון אובססיבי-תלותי, או נרקיסיסטי-תלותי.
L - הלמדא היא מדד של תגובות F טהור, ביחס לכל שאר התגובות. הנורמה היא 0.60, ולמעלה מציון 1.0 מדובר בחריגה משמעותית מהנורמה. זהו מדד של פישוט הגירוי/המציאות, התייחסות רק למה שבולט. ציון נמוך עשוי לבטא מורכבות ויצירתיות, אצל אדם עם כוחות (וציון ZD תקין). ציון נמוך מ 0.30 מסמל הצפה רגשית, מעורבות יתר רגשית עם הגירוי. ציון למדא מהווה אף הוא אינדיקציה לתקפות המבחן. אנשים עם R נמוך ולמדא גבוהה, עשויים להיות עם התנגדות גבוהה וסמויה ולבצע את המבחן. צריך להבדיל בזהירות בין אנשים המתנגדים למבחן לבין כאלה שסגנון ההתמודדות שלהם הוא של צמצום בהתייחסות לגירויים ונסיבות המציאות, או ההקשר החברתי של הנסיבות. במקרים כאלה מדובר ב 'סגנון נמנע' (למדא מעל 1.2 )
מדד אובדנות- פריט המידע הראשון שאנו בודקים במבחן, כדי לדעת לפני הכל אם הנבדק נמצא בסיכון (אחריו את מספר התגובות והלמדא). כאשר הציון הוא 8 ומעלה, יש להתייחס אליו כאל 'נורה אדומה' המופיעה אצל אנשים שעברו את  מבחן הרורשאך וזמן קצר אחר כך ביצעו מעשה אובדני. גם ציון 7 צריך לעורר דאגה ולבוא לידיעת הגורם המטפל בנבדק.
EB - Erlebnistypus , כוונתו סגנון ההתמודדות והחוויה של האדם. קיימים שני סגנונות:
אינטרוברסיבי - מייצגת נטיה של אדם לדומיננטיות ה-M על פני ה-C. זהו אדם בעל סגנון  התמודדות המופעל יותר על ידי החשיבה וההגיון בעת קבלת החלטות ופתרון בעיות. הוא מעדיף להשען על מערכות שיפוט פנימיות אותן הוא תופס כהגיוניות ומסודרות. הוא חושב ואחר כך פועל. כאשר אדם כזה יהיה במצב מצוקה, הפגיעה תהיה בעלת אופי מנטאלי ולא אמוציונאלי - יותר הפרעות בקוגניציה.
אקסטראטנסיבי - דומיננטיות של C על פני M. זהו אדם בעל סגנון רגשי ומוחצן, הוא יותר מוכן לנסות ולטעות, לקבל פידבק או רמזים מן הסביבה ומאנשים, הרגש הוא מקור להשען עליו על מנת להחליט ולהתמודד. אדם כזה יסבול בעת מצוקה מסימפטומים בתחום הרגשי.
ציון ה- Pervasive מתייחס למידת הקיצוניות של קיום הסגנון הזה. פער מובהק קובע שהאדם האינטרוברסיבי תמיד ישים את הרגש בשוליים וימנע מלערב אותו והאדם האקסטראטנסיבי תמיד ישים את הרגש במרכז ואת החשיבה בשוליים. החישוב נערך על ידי חלוקת הצד הגדול בקטן (אם האדם אינו אמביטנדנטי), והמנה צריכה להיות מעל ציון 2.5.
אמביטנטי - כאשר אין פער של 2 נקודות בין M ל- C, או 2.5 נקודות כאשר סכומם המשותף הוא מעל ל10- (ציון EA), הרי שהאדם אינו בעל סגנון עקבי של דגש על רגש או חשיבה. בעבר חשבו שזו גמישות אך כיום רואים בכך מגבלה, כי במצב דחק אין לאדם סגנון טבעי ומיידי –ברירת מחדל להתמודדות- אליו יוכל לפנות. זהו דפוס לא עקבי  ולכן נחשב לא יעיל.
עוד על M - הנורמה היא יותר מ-1 . תכן ה-M מבטא את ההתנהגויות הגלויות של האדם, כאשר הוא במצב של הכרה מלאה ושליטה.  כאשר יש M מינוס אחד, זהו בטוי להפרעה בשיפוט חברתי ועוות של המציאות ככל שהיא נוגעת לאנשים ולמגע אתם. מינוס אחד קיים על פי רוב בהפרעות אישיות. שני מינוסים או M מינוס עם תגובת M ללא צורה (M none) (יחד לפחות 2) זו עדות סבירה להפרעות בחשיבה או לחשיבה ביזארית. כל תגובת M נחשבת תגובה בעלת תכן השלכתי מובהק. M none עשוי להיות עדות להלוצינציה.
EA - Experience Actual  הוא סכום שני צידי נוסחת  ה-EB. זהו סכום המשאבים שיש לאדם, המייצגים פעילות מכוונת ומאורגנת להתמודדות עם מצבי הסטרס שלו. הנורמה היא לפחות 6 נקודות, עם ייצוג מעל אפס לשני הצדדים.
eb  - Experience base הוא היחס בין סך תשובות FM ו-m, בצד השמאלי של הנוסחא ובין סך תשובות ההצללה והצבע הא-כרומטי (Y,V,T,'C) בצד הימני . מרכיבי שני הצדדים מייצגים את הגירויים המעוררים חוויה של אי נוחות, טירדה, שמקורה הוא פנימי. האדם חש שמשהו מפריע לו, פועל עליו, באפן שאין לו בקרה עליו. FM - מייצג מצבי צורך ראשוניים וילדיים שהאדם אינו בקשר איתם, מחשבות שאין להן גרוי חיצוני והן עולות כשאין פעילויות שדורשות התמודדות.    הנורמה היא 3-5. ציון גדול מ5- מעיד על עומס אבסולוטי של צרכים לא מסופקים. זה עשוי לפגוע בקשב ובריכוז. תכנים של תגובות FM מעידים על הנטיות והצרכים המפעילים את האדם באפן שהוא משתדל לא להציג כלפי חוץ. משום כך יש להשוות תכנים אלה עם תכנים של תגובות M על מנת להשוות ולברר אם יש פער בין האפן שהאדם מציג את עצמו ואת צרכיו ובין האפן הפנימי בו הוא חווה אותם.    m - זו תגובה הקורית באפן לא יזום אלא כתגובה לאיום שעליו חש הנבדק שאין לו שליטה, כלומר מצב של סטרס. היא מבטאת תחושה של אי שקט פנימי. זו תגובה בעלת מאפיינים זמניים אשר המחקרים מראים שהיא מופיעה יותר אצל אנשים בתקופה או מצב של סטרס. הנורמה לציון m היא 0-2. רבוי m ביחס ל y במצב במצב משבר(פי שלושה), יעיד על נטיתו של האדם לסבול יותר מהפרעות בקשב וריכוז בעת המשבר ופחות ממצוקה רגשית. כאשר קיימת דומיננטיות של צד שמאל, מדובר באדם החווה את המצוקה שלו באפן קוגניטיבי, כמו בהפרעות בקשב  ובריכוז.
V - מייצג סטרס קבוע של הערכה עצמית שלילית/בקורת עצמית. אם הוא משני ל-F, הרי שהחוויה השלילית נמצאת בשליטה מסוימת. זהו אינדיקטור לדכאון ואובדנות. הנורמה היא 0.
T - מייצג סטרס הנוגע לקשר ומסמל את ההתמודדות והיחס לקשר. הנורמה היא 1, וציון אפס מייצג המנעות מקשר משמעותי, כלומר יצירת קשר שטחי (אצל סכיזואידי או הימנעותי על פי רוב). נתן ללמוד על התגובה לאובדן קשר מציון T, האם זה מעורר הסתגרות או לחילופין משיכה, כמיהה ותלות (2 ומעלה). ציון למעלה מ1-  המקביל לקיום סטרס מצבי, עשוי ללמד על התמודדות עם חוית אובדן, כמקור לסטרס.
Y - מייצג חוויה של חוסר אונים ומשום כך מקושר לסטרס מצבי. כאשר ציון y רב מציון m בעת משבר(פי שלושה), מדובר באדם הנוטה לחווה את המצוקה יותר דרך הרגש, בחרדה, מתח וכד'. הנורמה היא 0-1.
'C - מייצג רגשות וחוויות שליליים שאדם נוטה על פי רוב להחצין, אך הנבדק מפנה אותן כלפי העצמי, תוך נסיון לכבוש את הרגשות השלילים הללו. הוא אינו מבטא חוויות אלו כלפי חוץ והתוצאה עשויה להיות מתח ודיספוריה. הוא נכלל במדד הדכאוני. הנורמה היא 0-2.

דומיננטיות של צד ימין בנוסחת eb  קיימת אצל אדם החווה באפן רגשי את המצוקה, על ידי מתח וחרדה. הנורמה - צד שמאל תמיד גדול מצד ימין. גורמי ה- es עשויים להפריע ולעכב פעילות יזומה של EA.
es  - Experience stimulus  זהו סך כל המרכיבים של eb. הנורמה היא לא יותר מ- 11.
D - ציון המתייחס לכוחות שיש לאדם לשלוט בסטרסים ובדרישות של החיים, בודק את הפער בין המשאבים והכוחות המאורגנים והזמינים ובין מקורות הסטרס,(מצוקה, מתח ואי נחת קבועים ומצביים). הציון הינו בסטיות תקן, כשכל סטיה מייצגת 2.5 נקודות. כאשר ציון D הוא אפס, פירושו הוא שאין פער משמעותי בין מקורות מצוקה למשאבים, האדם מכיל ומתמודד עם עצמו בלי לחוות סטרס. הכוונה העיקרית היא שאין חוויה של מצוקה ,או מודעות לכך שיש בעיה. סביר שמדובר באדם שאין לו יכולת טבעית לקבל טיפול או תובנה לצורך בטיפול. כאשר ציון D הוא חיובי (כלומר שהפער החשבוני הוא לפחות 3 לטובת המשאבים) הרי שהאדם הוא בעל משאבים רבים ביחס למצוקה. כאשר ציון D הוא שלילי, מדובר באדם בעל מצוקה רבה ממשאביו, שנוטה לבטויי אימפולסיביות במצבים רגשיים, היות שהוא מאבד שליטה על מצוקתו.

Adj D - המאזן בין המשאבים למקורות הסטרס הקבועים והיציבים, לאחר שנערך ניקוי של סטרס מצבי (משאירים m אחד ו- y אחד ומורידים את האחרים). מי שיש לו משאבים ממוצעים, כלומר EA של לפחות 6, צריך להתמודד בהצלחה עם מקורות הסטרס, כלומר לקבל ציון Adj D  של 0.  ציון שלילי מעיד על מצב קבוע של הצפה ונטיה לאימפולסיביות, שתגבר ככל שהציון יותר נמוך. ניתן  בפירוש לאמר כי אדם כזה (עם ציון 2- )הינו בעל חוסר בשלות אישיותית, הוא מתקשה להתמודד באופן מסתגל במצבים הדורשים שליטה עצמית ופגיע להפרעות בשיפוט המציאות. ציון CDI 4 או יותר, מחזק מאוד את ההנחה הזו.
Adj es - זהו סכום מקורות הסטרס, לאחר שנערך ניקוי של הסטרס המצבי ונשאר הציון של הסטרס הקבוע והיציב, כלומר הכרוני. אם הציון הוא מאוד נמוך, הוא עשוי ללמד שציון Adj D 
אפס, מקורו במיעוט סטרסים ולא דוקא בכמות תקינה של משאבים.

השילוש הקוגניטיבי – Cognitive Triad
מדד PTI - מדד זה הוא החלופה המעודכנת למדד   SCZIשפותח במהלך שנות השבעים והיה עדות לקיומן של הפרעות בתפיסה ובחשיבה. משמעות ציון תקף במדד זה היתה סבירות לבעיות כמו סכיזופרניות. בפועל, גם נבדקים עם ארגון אישיות גבולי ברמה נמוכה היו מקבלים ציון תקף במדד זה (קרוב ל20% ) ולא רק נבדקים בעלי ארגון אישיות פסיכוטי. המרכיבים החדשים במדד זה ( XA%ו-%WDA ) בודקים את אחוז תגובות המינוס, כאשר הם מנקים מתוכם את המקרים בהם המינוס הוא במיקום Dd , דבר הקורה אצל רוב הנבדקים הנורמאלים. בשל כך המדד החדש מאפיין אנשים שהסבירות גבוהה הרבה יותר שהמאפיינים הפסיכוטיים שלהם הם כרונים. ציון 4 במדד הזה הוא סבירות גבוהה לארגון פסיכוטי.

Processing - סריקת הגרוי ועיבוד המידע הטמון בו
ציון OBS - חיובי, מסמל פרפקציוניזם, עיסוק יתר בפרטים, צורך להיות צודק ונורמטיבי.
ציון HVI  - חיובי, מסמל חשדנות יתר, דקדקנות בסריקת הגרוי על כל פרטיו, לפעמים על חשבון הפרעה בתפיסת הגרוי השלם.
PSV   - פרסברציה מעידה על נוקשות בחשיבה, בעקר בחוסר ניידות בקשב.
ציון Z - מתייחס לארגון החשיבה, באיזו יעילות האדם מארגן את שדה הגרוי באפן קוגניטיבי. ציון Zd  מעל 3 מעיד על ארגון יתר, נוקשות, צורך בשליטה (בתשומת הלב) והשקעת המון אנרגיה בארגון, דבר  שמבטא אובססיביות או פראנואידיות. מדובר בחוסר יעילות וקושי לקבל החלטה, כי לכל החלטה קודמת בדיקה מוגזמת ומייגעת של המצב. ציון Zd נמוך ממינוס 3 מעיד על תת ארגון, סריקת הגרוי בהיסח הדעת תוך התעלמות מרמזים חשובים בשדה הגרוי. דבר זה עשוי לבטא היסטריות, אימפולסיביות או ADD.
L (למדא) - מעל 1.0 מעיד על פישוט יתר של גרוי מורכב או דו משמעי. מתחת ל 0.3- מעיד על מעורבות יתר בגרוי. הנורמה היא 0.58.
M:W - היחס הנורמטיבי הוא 3:1 לטובת W. המשוואה מייצגת את מידת השאיפות והמוטיבציה.  במקרה של יחס הנוטה לטובת M, מדובר בנסיגה מתחרותיות חברתית או ערך עצמי נמוך. יחס הנוטה ל W מעל לנורמה, עשוי להעיד על שאיפות גבוהות שאינן תואמות את המשאבים הזמינים.
+DQ - הנורמה היא 5-8 למבוגרים אמביטנטים או אקסטראטנסיב. לאינטרוברסיבים הנורמה היא בין 7-10 שכן הם נותנים יותר תגובות M בהן הסבירות ל + גבוהה יותר.  ציון מעל לנורמה ללא יותר מציון V או /+V אחד, מדובר ביכולת עיבוד מורכבת ומתוחכמת, יכולת לאנליזה וסינתיזה חיבור וקישור, שהיא עדות לכוחות אגו אינטלגנציה והשכלה. קיום יותר מציון Vage  אחד (או 2 לאינטרוברסיבים) מעיד על פעילות עיבוד לא מתוחכמת ופחות בוגרת, רמה לא בשלה של פעילות קוגניטיבית שהיא קונקרטית, אימפרסיוניסטית ודיפוזית.

Mediation  - בוחן מציאות
הכוונה היא לתרגום הקלט, כפי שהוא מתבטא בבוחן המציאות – האם יש הפרעות בבוחן המציאות ואם לא, באיזו מידה יש הפרעות בשיפוט ופירוש המציאות. כאשר הן ברמה פסיכוטית, נתייחס אליהן כהפרעות בבוחן המציאות, וכשהן ברמה המתאימה לארגון גבולי או נוירוטי הן תסמלנה הפרעות בשיפוט ופירוש המציאות.
XA%  ו- %WDA – היכולת לתפוס צורה באופן מדויק, כפי שנסיק משני ציונים אלה, היא עדות לאיכות שיפוט המציאות אצל הנבדק. ציון  %XA  בודק את היכולת לתפוס טוב צורה (+/O/U ביחס לכלל R). ציון  % WDAמגביל את החישוב לתגובות שניתנו במיקום W ו- D (ומתוך אלה את +/O/U ביחס ל-R ). בדרך כלל ציון  %WDA מצופה להיות גבוה יותר מאשר  %  XA.

כאשר XA אחוז הוא בין 78-90 אחוז וציון WDA אחוז זהה או גבוה ממנו, מדובר בנבדק בעל שיפוט מציאות תקין.
כאשר ציון XA אחוז הוא בין 70-77 אחוז, הרי שמדובר בהפרעות בשיפוט המציאות שהן בינוניות בחומרתן (ומתאימות לרוב לארגון אישיות גבולי) ואז נבדוק את ציון WDA אחוז וככל שהוא יורד יותר לכוון של 75%  נתייחס ביתר חומרה להפרעות בבוחן המציאות .

המקרים החמורים הם כשציון XA  יורד אל מתחת לקו 70% ובמיוחד כאשר WDA אחוז נמוך מ-75%. במקרים כאלה מדובר בהפרעות חמורות בשיפוט המציאות.
POPULAR - היכולת להגיב באפן קונבנציונאלי. הנורמה היא בין 5-8. מעל הממוצע מבטא צורך מוגזם להתנהג באפן צפוי ומקובל. אולי בטוי של פרפקציוניזם או אובססיביות. מתחת לממוצע זהו בטוי לנטיה להיות פחות קונבנציונאלי, אולי אינדבידואליסט אך יתכן גם אנטיסוציאלי.

רשימת POP - -1עטלף,פרפר -2בעל חיים(דב,כלב,פיל) -3דמויות אנוש או כמו אנושיות -4איש או כמו איש(מפלצת,ענק) -5עטלף,פרפר -6עור של חיה -7ראש אדם (אשה, אינדיאני,ילד) -8בעל חיים הולך על 4 כמו כלב,מכרסם -9דמות כמו אדם(ענק, מפלצת) -10סרטן, עכביש.
FQx+ - הנורמה היא 0-1.  ציון2-3 עשוי לבטא אינטלגנציה גבוהה, אך גם סגנון אובססיבי או פרפקציוניסטי (בעקר מעל 3).
+%X - הנורמה היא בין 70-90 אחוז. זו היכולת להגיב באפן קונבנציונאלי, כלומר לבוחן מציאות תקין. 90% ומעלה מייצג צורך מוגזם להיות קונבנציונאלי, לזכות בקבלה חברתית, על חשבון אינדבידואליזם. מתחת ל70%, מדובר בליקוי בבוחן המציאות.
+%F - הנורמה היא 70%. זהו מדד המעיד על בוחן המציאות, כאשר הנבדק עושה סימפליפיקציה של הגרוי. הוא יאמר אם הפישוט עוזר לו לשפוט נכון, או שהוא מעוות תוך כדי הנסיון לפישוט.

אם יש ליקויים בשיפוט המציאות, המדדים הבאים יסיעו ללמוד מה מקורה :
%Xu - מדד זה מתייחס למידה שבה ההפרעות בשיפוט מקורן בתרגום אישי  ואידיוסינקרטי של הגרויים. הנורמה היא בין 10-20% והערך צריך תמיד להיות גדול מ-%X. ציון גבוהה יכול להיות תוצאה של קונפליקטים עם הסביבה או מערכת ערכים שונה מזו של הסביבה. אצל הפרעות אישיות הפרעות בשיפוט המציאות יבואו יותר מפירוש אישי מאשר מציוני מינוס.
-%X - זהו מדד מובהק של הפרעה בשיפוט המציאות. הנורמה היא עד 15%. כמותית, 2-3 תגובות מינוס עדין אינן מקור לדאגה. מעל 20% זו אינדיקציה להפרעות חמורות בשיפוט, אך כדי לבסס השערה של פסיכוזה צריך ציון של מעל 29%. מעל 70% עם למעלה מ13 פרספטים זהו לרוב סימן לסימולציה (התחזות לחולה), משום שנבדק אמיתי לא יכול לעמוד במבחן במצב כזה.
-%S - זהו מדד המעיד באיזו מידה נגטיביזם הוא המקור להפרעות בשיפוט. 40% ויותר, זהו סימן לקיום נגטיביזם כמקור עיקרי להפרעות בשיפוט. הנורמה היא עד 3 תגובות.

ככלל :

  •  תגובות מינוס המרוכזות בשלושת הכרטיסים הראשונים הן עדות להתנגדות לבדיקה.
  • ריכוז תגובות מינוס בכרטיסים כרומטיים, עשויה להיות אינדיקציה להפרעה אפקטיבית (תמונה המתחזקת עם קשיי ויסות אפקט ונטיה להמנע מגרויים רגשיים- Afra נמוך).
  • תגובות מינוס המופיעות עם הפרעות של Lev 2, הן עדות להפרעות חמורות בחשיבה.
  • כאשר מדד הסכיזופרניה תקף, וההפרעות הן בצורה (תפיסה) ולא בתכן (בחן) יתכן שהמדד התקף אינו מעיד על סכיזופרניה , אלא פתולוגיה פסיכוטית אחרת. אם הציון במדד נובע  מסעיפים 4 ו- 5 , כלומר הפרעות בבוחן המציאות, גוברים הסיכויים שמדובר בסכיזופרניה.

Ideation - תהליכי החשיבה

EB - לקביעת סגנון החוויה, מקום החשיבה והרגשות בפתרון בעיות ,חשיבה לוגית וקבלת החלטות.
eb  - אם קיימת בצד שמאל של המשוואה (FM+m) כמות שהיא מעל הנורמה (5+1), נתן להניח שיש פעילות מחשבתית ברמה מוגברת, בנפרד מהמוקד הישיר של הקשב, באפן שעשוי להפריע לחשיבה , לריכוז ולקשב.  אם בתוך הנורמה (של 6) יש שני m, הרי שרמת החשיבה מחוץ למוקד הקשב מוגברת על ידי סטרס.
a:p  - הנורמה היא שצד אחד לא יעלה על כפול מן הצד השני. היחס ביניהם הוא מדד לגמישות בחשיבה. אם שני הצדדים עולים יחד על 4 ואחד הוא יותר מכפול, מדובר באדם שיתקשה לשנות את דעתו או לראות נושאים מזוית הראיה של האחר.
Ma:Mp - האקטיבי תמיד צפוי להיות יותר מן הפאסיבי. ציון פאסיבי גבוה בנקודה אחת מעיד על שימוש נרחב בפנטזיה, שעשוי להיות בריחה מן המציאות כמנגנון של הכחשה בעת מצב סטרס. ציון פאסיבי של 2 נקודות יותר הוא בטוי לשימוש מוגזם ושלילי בבריחה לפנטזיה, המנעות מאחריות וקבלת החלטות.

2AB+Art+Ay  מדד אינטלקטואליזציה - מייצג חשיבה הגנתית, ניטרול עוצמה רגשית על ידי התמודדות המשגתית/חשיבתית. זהו סוג של הכחשה המשתמש בחשיבה לא רגילה לשם שינוי המציאות הפנימית והתעלמות מרמזים של רגשות חזקים. למרות שאינטלקטואליזציה היא מנגנון הגנה נורמטיבי, שימוש מוגזם עשוי לגרום לפגיעה בהגיון, ובקיצוניות שלה לבטא חשיבה דלוזיונאלית. משום כך, ציון מעל 6 במדד זה מעיד על נבדק המשתמש לכאורה באינטלקטואליזציה כמנגנון הגנה מרכזי ולמעשה מדובר בהכחשה וביכולת נמוכה להתמודד באופן ישיר עם רגשות. ציון הנע בין 4-6 מעיד על נבדק המעבד באופן אינטלקטואלי את רגשותיו עם נטיה להכחיש את המשמעות הרגשית האמיתית של הסיטואציה.
Morbid - הנורמה היא 0-2. למעלה מזה זו עדות לפסימיזם (בחשיבה) וחווית ערך עצמי נמוך ופגום (בתפיסה העצמית). התכן בתגובה זו הוא בטוי מובהק של השלכה.

הפתולוגיה בתהליכי החשיבה - Sum 6 - 6 ציונים מיוחדים, לקביעת הפרעות בחשיבה ובשיפוט. הנורמה היא עד 3, ברמה I של DV, INCOM או DR. עד 5 ללא רמה II  וללא קונטמינציה, הרי שלא מדובר בהפרעה פסיכוטית.
קיומה של הפרעה מרמה II, עם ציון מעל 5 הוא אינדיקציה להפרעות חמורות בחשיבה. הנורמה של Wsum 6 היא עד 17. תגובה מרמה II מעידה על כך שבנוסף להיותה של התגובה לא הגיונית, מתווספת לה ביזאריות. ציון משוקלל מעל 11 הוא עדות להפרעת אישיות ומעל 17 לפסיכוזה, שסיכוייה לנבוע מסכיזופרניה הם גבוהים.

אפקט
הקדמה – אם ציון M מסמל את העולם הפנימי, הפנטזיה והחיים  'בתוך הראש' שמהם נגזרת תכונת האינטרוברסיביות, הרי שציון C המייצג אפקט, מסמל את הקשר אל המציאות. הביטוי הריגשי (C/CF/FC) מסמל קתקסיס כלפי האוביקט, שהוא נגזרת וסימבול של המציאות. לכן אנשים של C הם אקסטראטנסיב, מוכוונים החוצה, לפעולה, לפידבק מבחוץ. רמת ההתפתחות של הביטוי הרגשי והויסות שלו, נעה בין ביטוי רגשי מדויק, מפותח שביטויו הוא ב FC, וככל שרמתו יורדת, גם האובייקט וגם הרגש פחות מפותחים, מעובדים, מדויקים ובעלי משמעות ספציפית (כעס למול זעם, מעובד למול מוצף, אובייקט שלם למול אובייקט חלקי). אז הביטוי יהיה יותר דחפי, גולמי ובוטה, ביטויו במבחן יהיה CF או במקרים אימפולסיביים גולמיים C טהור. ההתפתחות של עיבוד הדחפים נעה על ציר - בין אינסטינקט שהוא ברמה הפרימיטיבית ביותר והדיפוזית, אל דחף שמכוון אל אובייקט חלקי ועד לאפקט הנותן ביטוי לדחף,  ואלה מכוונים אל אובייקט שלם.
DEPI – ציון 5 במדד, הוא על פי רוב אינדיקציה לנטיה כרונית להיות מדוכא, שמקורה על פי רוב בארגון האישיות. בצירוף לציון CDI 4-5 , המעיד על הפרעה תפקודית במימד החברתי, מדובר בהפרעה אפקטיבית ממשית. ציון 6-7 הוא עדות סבירה להפרעה אפקטיבית כרונית הפוגעת בתפקוד. בשילוב עם ציון CDI 4-5, ההפרעה האפקטיבית נלווית להפרעה תפקודית קשה יותר הפוגעת במיוחד בתחום היחסים הבינאישיים.
Afra - זו הכמות היחסית של התגובות בכרטיסים הצבעוניים. הנורמה היא 0.55-0.85, והיא מתייחסת לאקסטראטנסיבים. הנורמה לאינטרוברסיבים מתחילה מ0.45- .  ציון מעל הנורמה מעיד על משיכה לסיטואציות רגשיות. ציון מתחת לנורמה מעיד על אדם הנמנע מלהיות מעורב בגרויים רגשיים. מתחת ל0.44 זו עדות לבידוד חברתי והמנעות רגשית בולטת.
CP - השלכת צבע במקום א-כרומטי לא צריכה להופיע במבחן, ומבטאת הכחשה כמנגנון הגנה מפני רגשות שליליים, על ידי השלכת רגש חיובי כוזב.
S - הנורמה לתגובות S היא 2 תגובות. 3 תגובות בשני הכרטיסים הראשונים מבטאות התנגדות לסיטואצית הבדיקה. משמעות רבוי תגובות S היא נטיה לנגטיביזם לסביבה, כעס ועוינות. מעל ציון של 4 תגובות, מדובר בעמדה מאוד כועסת ושלילית כלפי הסביבה.
Blends - מדד של מורכבות פסיכולוגית. הנורמה היא 20% ,(טווח של 13-26%) לאינטרוברסיבים  וממוצע של 25% לאקסטראטנסיבים (טווח של 19-33%). הסיבה לכך היא שפחות בטוי של רגש אמור להניב פחות בלנדים. מרכיב נוסף בנורמה הוא עד רבע מן הבלנדים שהם בעלי 3 איברים.   תת מורכבות מסמלת דלות, הגנתיות, או דיסימולציה.   
מורכבות יתר מסמלת קיומם של קונפליקטים, משהו המציק לאדם והוא מתעסק עם עצמו, לא סגור לגביו.
Blends שבנויים רק ממרכיבי סטרס מצבי יש להשאיר רק 2, ואז שוב לבדוק את אחוז הבלנדים. בלנדים כאלה מעידים על כך שהמורכבות הרגשית נגרמת על ידי מצב משברי.
בלנדים של צבע והצללה מעידים על שיתוק רגשי,  הרגש מכיל מצב והיפוכו, בטוי ועיכוב, כלומר שחוויה רגשית מעוררת רגש שלילי. זהו מרכיב במדד האובדני.

בלנדים המורכבים רק מהצללה מעידים על עיסוק ברגשות שליליים מורכבים.
Wsumc : 'Sumc  הנוסחא מבטאת את היחס בין עצירה לבין פורקן של רגשות. תגובות ריגשיות מייצגות שחרור או פורקן של רגשות והמידה בה זה נעשה תוך ויסות, שליטה ועיבוד. הצד האכרומטי בנוסחא מתייחס לרגשות מטרידים הנגרמים על ידי עיכוב או אי ביטוי רגשות. המנעות מביטוי רגשי עשויה להיות בשל חשש מן היכולת לשלוט ברגשות ולעתים זו תוצאה של בלבול רגשי ובשל כך העדפה להמנע מהתמודדות עם רגשות באופן ישיר. אנשים החשים אשמה ביחס לרגשותיהם אינם בטוחים מספיק על מנת לשתף עם אחרים או לחשוף אותם בגלוי. המנעות מביטוי רגשי שהיא קיצונית, יוצרת עול מכאיב ומבלבל. כאשר קיימת תכונה כזו, פעמים רבות תהיה נטיה לבעיות סומטיות כמו כאבי ראש, כאבי בטן, בעיות עיכול ,לחץ דם וכד'. עשויים להופיע הפרעות רגשיות כמו מתח, חרדה ודכאון. תיאור זה הוא נכון לנבדק שציון     SUMC'שלו גבוה מציון WSUMC. הנורמה היא שציון הצבע הוא שווה או גבוה מציון C'.

בינאישי

GHR-PHR  - תגובות ייצוג אנושי-    מדד זה בוחן טווח של תגובות (אנושיות, תנועתיות, חיות, בשיתוף פעולה או בהתנהגות תוקפנית) ומפריד את הייצוג האנושי הטוב מהייצוג האנושי הפגוע. הוא עושה זאת על פי קריטריונים של  דטרמיננטים, איכות צורה, תוכן ו-Special Scores. התגובות הטובות GHR מסמלות יכולת הנבדק להתנסות באינטראקציות יעילות ומסתגלות. נבדקים עם ציון גבוה נתפסים על ידי אחרים כאנשים הגיוניים ולא כאוטיים. נבדקים עם הפרעות קשות בתחום הבינאישי נותנים על פי רוב כמות נמוכה של תגובות GHR. מאידך, תגובות PHR נקשרות עם נבדקים שהתמודדותם הבינאישית היא לא יעילה ולא מסתגלת. ההיסטוריה האישית של נבדקים כאלה היא של קונפליקטים וכישלונות בתחום הבינאישי, הם לא מתאימים חברתית ועל פי רוב דחויים. הנורמה היא ציון 3 ומעלה של GHR הגבוה יותר מאשר PHR, דבר המבטא יכולת להתנהגות מסתגלת בסיטואציות בינאישיות. ככל שהפער גדל לטובת GHR כך האדם יותר מתאים ומסתגל.
CDI - זהו מדד של לקוי בהתמודדות עם חוויות יומיומיות שיש להן הקשר בינאישי. כשהוא תקף הוא מעיד על נטיה לבעיות חברתיות ובינאישיות. הבעיות יתבטאו בריחוק, יחסים שטחיים, חוסר קשב לצרכי הזולת.
HVI - זהו מדד של חשדנות, חשש מקרבה לאנשים ונטיה לחוש מתח מנוכחות אנשים. כשהוא תקף, זהו בטוי לזהירות, חשדנות וריחוק ביחסים בינאישיים.
a:p - הנורמה היא מכסימום p אחד יותר מאשר a. פער מעל לנורמה מבטא נטיה לפאסיביות בתוך יחסים.
Food - לא צריך להופיע תוכן כזה במבחן, באפן נורמטיבי. תכן כזה מבטא תלותיות וציפייה מאחרים להיות קשובים לצרכיו של הנבדק.
T - הנורמה היא  1 והיא מבטאת צורך נורמטיבי בקרבה. 0 מבטא צורך רב במרחב בינאישי וזהירות ביצירת קשר. מעל 1 מבטא צורך עז בקרבה או תגובה לאובדן של קשר.
H - הנורמה של H היא 5-7. ציון מתחת לנורמה מבטא עניין מועט באנשים. מעל לנורמה מבטא עניין רב באנשים שעשוי לסמל חשדנות וזהירות כלפי אנשים.
PER - זו תגובה אישית לגירוי והנורמה היא 0-2 . מעל לנורמה זה בטוי לטרחנות או התנהגות סמכותית כהגנה בעת תחושה של חוסר בטחון.
COP+AG - הנורמה לשת"פ היא 1-2 והנורמה לתנועה אגרסיבית היא 0-1. העדר שת"פ מסמל תחושת אי נוחות בקשר והעדר צפייה לאינטראקציה חיובית בין אנשים. AG מעל 1 מבטא תפיסה שהתוקפנות היא חלק טבעי בתוך יחסים, וזה עשוי לבטא קיומן של התנהגויות תוקפניות וכוחניות. ציון COP של 3 או יותר, מופיע אצל אדם הפופולארי בעיניהם של הסובבים אותו.
נטיה לפאסיביות במדד p:a  יחד עם ציון AG גבוה, מבטא פאסיב-אגרסיב.
Isolation - מדד זה מבטא בידוד חברתי וקושי ליצור מערכות יחסים משמעותיות. הנורמה היא עד 25% ,  ועד 30% מדובר במעט פחות מעורבות חברתית.

תפיסה עצמית

Fr +rF - הנורמה היא 0. 1 ומעלה מעיד על קיומו של גרעין נרקיסיסטי  של עיסוק מוגבר בערך העצמי. קיים צורך לקבל אישורים לחווית ערך עצמי מנופח. כשאין אישורים, התוצאה היא תסכול ודכאון. ההגנות הן הכחשה, רציונליזציה והטלת האחריות על האחר.
3*r+(2):R  - זהו מדד אגוצנטריות. הנורמה היא 0.33-0.45 . מעל הנורמה הנבדק עסוק בעצמו באפן מוגבר. כאשר זה בא בשילוב עם השתקפות מדובר זהו עיסוק בערך עצמי חיובי, ללא השתקפות זה עשוי לבטא ניתוק מהעולם וחוסר שביעות רצון מהעצמי. מתחת לנורמה מיצג תפיסה עצמית שלילית, השוואת עצמי לאחרים ומציאתם טובים יותר.לפעמים זה נלווה לדיכאון. ממצא נדיר הוא מדד נמוך במקביל להשתקפות והוא עשוי לייצג פערים בדמוי העצמי ויתכן חשש לתנודות במצב הרוח. ככלל, זהו ציון יציב אצל נבדק בציר הזמן ואינו תגובתי.
FD + V - שילוב של שניהם מסמל התבוננות עצמית עם אופי שלילי. הנורמה של FD היא 1-2.
FD אפס מבטא העדר התבוננות עצמית ותפיסה עצמית נאיבית. ציון מעל לנורמה מבטא התבוננות עצמית מוגברת שאת טיבה יש לבדוק באפן הבא : בשילוב עם V מבטא התבוננות עצמית מכאיבה על ערך עצמי שלילי. עם מדד אגוצנטריות נמוך הדבר מבטא עיסוק בערך עצמי נמוך. בשילוב עם Fr מבטא פערים בערך עצמי ומאבק בין ערך עצמי גבוהה ותפיסה עצמית שלילית.
H טהור - המדד בודק את החלק היחסי של H טהור ביחס לשאר תכני אנוש. זהו אינדיקטור למקורות התפיסה העצמית, האם הם מניסיון ממשי או מפנטזיה. אין זהו מדד לריאליות התפיסה העצמית. הנורמה היא יותר H טהור מכל השאר. ממצא כזה יבטא תפיסה וערך עצמי המבוססים על התנסויות ואינטראקציות יותר מאשר על דמיון. H טהור נמוך מסך השאר אומר שהבסיס לתפיסה העצמית והערך העצמי הוא פנטזיוני. קיום Hx מעיד על התמודדות עם ערך עצמי על ידי אינטלקטואליזציה והתעלמות מהמציאות, כלומר באפן מעוות.
An+Xy -  בודק עיסוק מוגבר בגוף. הנורמה היא 0 אך הגבול יכול להגיע עד 2 ולבטא בעיתיות ולא פתולוגיה. 3 ומעלה מבטא פרה-אוקופציה ותחושת פגיעות, אלא אם יש בסיס ממשי כמו מחלה פיזית.
MOR - הנורמה היא 0-1. הציון בודק מרכיבים שליליים בתפיסת העצמי. 2 ומעלה מבטא פסימיזם בחשיבה ותפיסה של עצמי פגום.

דמוי עצמי - קיימים שלושה מקורות טובים ללמוד על הדימוי העצמי של הנבחן:

1.פרספטים עם FQ  מינוס, הם בדרך כלל התרחקות מן הכתם ולכן נחשבים תגובה השלכתית באפן מיוחד.
2.  כל תגובה של תנועה, נחשבת השלכה מובהקת של של תכן שאינו קיים באפן טבעי בכתם (התנועה !) ולכן מייצגת במיוחד את הנבדק המשליך את תפיסתו העצמית. 3. קישוטים ותוספות מיוחדות על הפרספט הבסיסי, אלבורציה, הרחבת המשמעות של הדמות הראשונית, זו תופעה הנקראת embelishment , ונחשבת באפן מובהק כהשלכת העצמי.


תופעות מיוחדות
התופעות המיוחדות מהוות עדות להפרעות בחשיבה. אנו מבחינים ברוב ההפרעות בין חומרה ברמה I, המעידה על הפרעה שיש בה מימד חריג ומוזר, לבין רמה II , המעידה על מאפיינים ביזאריים וחמורים בחשיבה. חוק אצבע להבחנה בין הרמות הוא : "זה נראה לי חריג, אבל אני יכול לדמיין את זה, זה מעניין" =רמה I. "זה חריג מאוד, מעורר חרדה ודחיה, אני מדמיין את זה וזה מרתיע אותי " =רמה 2.

DV - סטיות ורבאליות.
I  LEVEL - כשהנבדק משתמש במילה לא מתאימה. "אני מסתכל בחיידקים מתחת לטלסקופ".
2 LEVEL - נאולוגיזם, או בטוי מילולי עודף, "זוג של שני אנשים".

INC - צירוף לא מתאים של שני חלקי אובייקט שלם שלא שייכים זה לזה.
I LEVEL - "זה פרפר ואלו הידיים שלו". פרפר שרוקד יקבל M וציון INC.
2 LEVEL - "שתי נשים עם ראשים של ציפורים" או שילוב לא תואם של צבע "קוף כחול".

DR -  התרחקות או אובדן מרחק מהכרטיס.
LEVEL I -   "אני רואה ציפור אבל ציפיתי לראות איש".
LEVEL 2 -   אלבורציה - "זו מפת אירלנד, אני יודע מעט על אירלנד ויותר על מכסיקו".

FABCOM - קומבינציה פבולטורית, קישור לא הגיוני בין שני אוביקטים.
I  LEVEL - שתי תרנגולות משחקות בכדור.
2  LEVEL - אשה מתקיפה צוללת, או שתי תרנגולות משחקות בכדור זו עם זו. שקיפות- אדם שרואים את ליבו פועם.

ALOG - הגיון לא תואם. "זה פרפר כי זה למעלה בכרטיס ופרפר עף בשמים". "זו חסה כי זה שפן".

CONTAM - קונטמינציה. שני אובייקטים הנטמעים זה בזה לכדי פרספט אחד. "זה פרפר ועטלף".


לקביעת פגישה 5470742 - 054 | ניתן לפנות גם באמצעות האתר