מאמרים > מאמרים מקצועיים > פסיכודיאגנוסטיקה
מאמרים מקצועיים
מאמרים כלליים
TAT - סולמות לקוגניציה חברתית ויחסי אובייקט SCORS
מאת: סיכום

T A T

ארבעה סולמות לקוגניציה חברתית ויחסי אובייקט


1) מורכבות של ייצוגים אנושיים – הסולם מודד את המידה בה הפרט מבחין באופן ברור בין נקודות ראות של עצמי ושל אחרים. מודד האם הוא רואה את העצמי ואת האחרים כבעלי נטיות יציבות, מתמשכות ורב מימדיות, האם הוא רואה את העצמי ואת האחרים כישויות פסיכולוגיות עם מניעים מורכבים וחוויות סובייקטיביות.
• רמה 1 – העדר מובחנות בין הדמויות, בלבול בגבולות, בלבול בנקודות הראות.
• רמה 2 – הדמויות נפרדות אך חד-מימדיות ; דגש על פעולות רגעיות או תיאור פיזי של הדמויות ; אפיון נזיל.
• רמה 3 – הדמויות מתוארות כבעלות מספר תכונות יציבות, אם כי פשוטות ; עיבוד מסוים של תהליכים פסיכולוגיים או חיים פנימיים; תחושה מסוימת של המשכיות על פני זמן של עמדות או נטיות פשוטות.
• רמה 4 – הכרה בדמויות כבעלות מצבים פסיכולוגיים מורכבים, מאפיינים מתמשכים, או עירוב של רגשות או תכונות.
• רמה 5 – הכרה בדמויות כבעלות תכונות מתמשכות ורגעיות ; מניעים או קונפליקטים מורכבים, או עירוב של רגשות או תכונות עם חוויה סובייקטיבית מורכבת.

2) טון אפקטיבי של מערכות יחסים – הסולם מודד את האיכות של האפקטיבית של הייצוגים של אנשים ויחסים. הוא מנסה להעריך את מידת הציפיות של הפרט מהעולם, ובמיוחד מהעולם של האנשים, רוע עמוק או כאב מהמם, או ראיית המגע החברתי כמעשיר ומיטיב באופן בסיסי.

• רמה 1 -  ייצוגים מרעים באופן חד משמעי או כואבים באופן מהמם; הזנחה רבה של הדמויות המטפלות או אחרים משמעותיים.
• רמה 2 – ייצוגים עוינים בעיקרם אך לא מהממים; יחסים  ריקים ; אכזבה עמוקה או בדידות ; הזנחה ואדישות.
• רמה 3 – ייצוגים מעורבים ; טון שלילי קל.
• רמה 4 – ייצוגים מעורבים ; טון ניטרלי.
• רמה 5 – ייצוגים חיוביים בעיקרם ; חוויה של תלות הדדית ומיטיבה.

3) יכולת להשקעה רגשית ביחסים ובכללים מוסריים – הסולם מודד את המידה בה ההתייחסות לאחרים הנה כמטרות יותר מאשר כאמצעים, ההתייחסות לאירועים הנה במונחים שונים מאשר סיפוק צורך, כללים מוסריים נלקחים בחשבון ויחסים נחווים כבעלי משמעות ומחויבות.
• רמה 1 -  סיפוק צורך הוא העניין המרכזי, אפילו ביחסים בין אישיים ; הדמויות שקועות בעצמן ; אנשים נתפסים ככלים לסיפוק של הדמות, בלי שקילה של צרכים או שאיפות מנוגדות.
• רמה 2 – הכרה בקונפליקט מוסרי או באינטרסים מנוגדים, אבל הצרכים של דמות בודדה הנם המרכזיים ; ציות לדרישות מוסריות הנו כדי להימנע מעונש ; צווים מוסריים מחמירים ופרימיטיביים ; חברות ניתנת להחלפה.
• רמה 3 – חמלה או הדדיות סטריאוטיפיים ;ציות לכללים או לחובות מוסריים מופנמים, קונבנציונאליים ; אוריינטציה לרצות את האחרים.
• רמה 4 – יחסים ארוכי טווח ובעלי מחויבות ; אמפתיה בוגרת ; מחויבות לאידיאלים מופשטים.
• רמה 5 – פשרה בין דמויות אוטונומיות ; דאגה לאינטרסים מנוגדים ; דבקות  בעקרונות מוסריים למרות היותם לא רגילים או לא פופולרי ; שאיפה להתפתחות אישית בהקשר של יחסים משמעותיים.

4) הבנה של סיבתיות חברתית – הסולם מודד את המידה שבה ייחוסים של סיבות לפעולות של אנשים, מחשבותיהם ורגשותיהם, הינם לוגיים, מדויקים, מורכבים ובעלי ראייה פסיכולוגית.
• רמה 1 – העדר סיבתיות ; העדר ארגון ; תהליכים עיקריים מתוארים באופן מנותק מסיבתיות.
• רמה 2 – סיבות סביבתיות או התנהגותיות ; טעויות לוגיות מינוריות ; כוונות פשוטות.
• רמה 3 – סיבות פסיכולוגיות פשוטות כמתווכות התנהגות ; סיבתיות התנהגותית מצבית מורכבת.
• רמה 4 – סיבות פנימיות המכוונות התנהגות ; תווך קוגניטיבי של פעולה.
• רמה 5 – פעולות ויחסים הנובעים מתהליכים פסיכולוגים מורכבים ; דמויות מגיבות ומחפשות להשפיע ; הסקה על מצבן המנטלי של דמויות אחרות ; תהליכים מוטיבציונים לא מודעים.


 
מימד מורכבות של ייצוגי אנשים טון אפקטיבי של מערכות יחסים יכולת להשקעה רגשית הבנה של סיבתיות חברתית
עקרון הסולם מודד את המידה בה הפרט מבחין בין נקודות ראות של עצמי ואחרים;רואה את העצמי ואת האחרים כבעלי נטיות יציבות, מתמשכות ורב מימדיות; רואה את העצמי ואת האחרים כישויות  פסיכולוגיות בעלות מניעים מורכבים וחוויה סובייקטיבית. הסולם מודד את איכות הייצוגים של אנשים ויחסים. הוא מנסה להעריך את מידת הציפיות של הפרט מהעולם, במיוחדת את עולם האנשים. רוע עמוק או כאב מהמם. הוא רואה את המגע החברתי כמעשיר ומיטיב באופן בסיסי. הסולם מודד את המידה בה אחרים מוערכים כמטרה יותר מאשר כאמצעי. התייחסות לאירועים הנה במונחים אחרים מאשר סיפוק צורך וכללים מוסריים עוברים פיתוח ונלקחים בחשבון. הסולם מודד את המידה בה ייחוסים אודות הסיבות לפעולות של אנשים, מחשבות ורגשות הנם לוגיים, מדויקים, מורכבים ובעלי חשיבה פסיכולוגית.
רמה
1 אנשים לא מובחנים באופן ברור; בלבול בנקודות הראות. ייצוגים מרעים; אלימות או הזנחה רבה של אחרים משמעותיים. אוריינטציה של סיפוק צורך; עיסוק רב בעצמי. תיאור בלתי סיבתי או לא הגיוני של אירועים פסיכולוגיים או בין אישיים.
רמה
2 ייצוג פשוט, חד מימדי; מיקוד בפעולות; תכונות הנן גלובליות וחד ערכיות. ייצוג של יחסים הנו עוין, ריק או קפריזי, אך לא מתוך רוע עמוק; בדידות עמוקה או אכזבה מיחסים. השקעה רגשית מוגבלת באנשים, יחסים וכללים מוסריים; יש הכרה באינטרסים מנוגדים, אך הסיפוק נשאר היעד הראשי; כללים מוסריים פרימיטיביים התפתחותית או מקוימים כדי להימנע מעונש. הבנה גולמית של סיבתיות חברתית; טעויות לוגיות קטנות או מעברים לא מוסברים; סיבתיות פשוטה של גירוי – תגובה.
רמה
3 מעט עיבוד של חיים מנטליים או אישיות. ייצוגים מעורבים עם טון שלילי קל. השקעה קונבנציונאלית  באנשים ובכללים מוסריים; הזדהות, הדדיות או אוריינטציה של עזרה סטריאוטיפיים ; אשמה על עברות מוסריות. הבנה גולמית של התפקיד של מחשבות ורגשות בתוך ההתנהגות; סיבתיות מצבית הגיונית, מתוחכמת יחסית.
רמה
4 הערכה מורחבת של מורכבות של חוויה סובייקטיבית  ונטיות אישיותיות; העדר ייצוגים המתכללים היסטורית חיים, מורכבות סובייקטיבית ותהליכים אישיותיים. ייצוגים מעורבים עם טון ניטרלי או מאוזן. השקעה בוגרת ומחויבת ביחסים ובערכים; אמפתיה ודאגה הדדית; מחויבות לערכים מופשטים. תפיסה מורחבת של התפקיד של תהליכים מנטלים ביצירת מחשבות, רגשות התנהגויות ויחסים בינאישיים.
רמה
5 מורכבות של ייצוגים המצביעים על הבנה של יחסים הכוללים חוויה פסיכולוגית רגעית ומתמשכת; הבנה של האישיות כמערכת של תהליכים עם יחסי גומלין ביניהם ועם הסביבה. ייצוגים חיוביים הם הדומיננטיים; יחסים מיטיבים ומעשירים. עצמיות אוטונומית בהקשר של יחסים בעלי מחויבות;הכרה בטבע הקונבנציונאלי של כללים מוסריים בהקשר של סטנדרטים הנבדקים בזהירות,תוך דאגה לאנשים וליחסים. הערכה מורכבת של התפקיד של התהליכים המנטלים בהפקת מחשבות, רגשות, התנהגויות ויחסים בין אישיים; הבנה של תהליכים מוטיבציונים לא מודעים.

 


לקביעת פגישה 5470742 - 054 | ניתן לפנות גם באמצעות האתר